Tổng hợp các dạng bài tập định khoản kế toán tổng hợp mới nhất 2020

bài tập định khoản kế toán tổng hợp là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề bài tập định khoản kế toán tổng hợp. Trong bài viết này, hocketoan.com.vn sẽ viết bài Tổng hợp các dạng bài tập định khoản kế toán tổng hợp mới nhất 2020

Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT theo công thức khấu trừ thuế, trong tháng 12/N có tài liệu sau:

Số dư đầu tháng 12/N:

 • TK 131: (Số dư Nợ): 100.000.000 đ, chi tiết: TK 131A (số dư Nợ): 80.000.000 đ, TK 131B (số dư Nợ): 50.000.000 đ, TK 131C (số dư Có): 30.000.000 đ
 • TK 2293: 30.000.000 đ (chi tiết: lập đề phòng cho KH A)
 • TK 352: 50.000.000 đ (chi phí sửa chữa lớn định kỳ thiết bị sấy ở phân xưởng sản xuất)

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N

1. Tiến hành sửa chữa lớn thiết bị sấy ở phân xưởng, ngân sách sửa chữa tự làm gồm:

+ Xuất kho phụ tùng thay thế: 15.000.000 đ
+ Tiền lương phải trả: 5.000.000 đ
+ Các khoản trích theo lương theo quy định
+ Tiền mặt: 22.000.000 đ (gồm thuế GTGT 10%)

2. Nhận được một lô vật liệu do công ty Minh Đức chuyển đến, tỉ lệ hàng ghi trên hóa đơn là 10.000 kg, giá mua chưa thuế 16.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán.
Khi kiểm hàng nhập kho phát hiện thiếu 100 kg, số hàng thiếu chưa rõ lý dodoanh nghiệp cho nhập kho theo số thực nhận. chi phí bốc dỡ là 2.000.000 đ (theo số thực nhập), đang chi bằng tiền mặt.
Nếu công ty thanh toán trong vòng 10 ngày đầu sẽ được hưởng hoa hồng 1% trên giá mua chưa thuế.

3. Số hàng thiếu ở nghiệp vụ 2, do bên bán xuất nhầm, công ty chấp nhận mua tiếp số hàng này và bên bán đã xuất quá đủ số hàng thiếu nói trên và công ty đã nhập kho.

4. Nhận được hóa đơn đề xuất thanh toán một số lô vật liệu của doanh nghiệp Minh Hải (mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp), tỉ lệ 10.000 kg, đơn giá chưa thuế 7.000 đ/kg, thuế GTGT 10%. doanh nghiệp đang chi tiền send ngân hàng thanh toán nhưng cuối tháng số hàng này luôn luôn chưa về đến đơn vị.

5. Nhận biên bản bàn giao công việc sửa chữa to thiết bị sấy hoàn thành. Kết chuyển ngân sách sửa chữa lớn và giải quyết chênh lệch giữa số trích trước và số thực tế phát sinh.

6. Xóa sổ khoản nợ phải thu của doanh nghiệp A biết rằng khoản nợ này vừa mới lập đề phòng.

7. Cuối tháng kế toán dựng lại mức đề phòng nợ phải thu khó đòi năm N+1 là 15.000.000 đ, kế toán đã xử lý việc trích lập theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ trên
 • lý giải bộ chứng từ của từng nghiệp vụ và các sổ sách kế toán liên quan

Bài giải

1. Tiến hành sửa chữa lớn thiết bị sấy ở phân xưởng, ngân sách sửa chữa tự làm gồm:

+ Xuất kho phụ tùng thay thế: 15.000.000 đ
+ Tiền lương phải trả: 5.000.000 đ
+ Các khoản trích theo lương theo quy định
+ Tiền mặt: 22.000.000 đ (gồm thuế GTGT 10%)

 • Định khoản:

Nợ TK 2413: 41.200.000
Nợ TK 1331: 2.000.000
Có TK 152: 15.000.000
Có TK 334: 5.000.000
Có TK 338: 1.200.000 (5.000.000 x 24%)
Có TK 111: 22.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho, phiếu kế toán, phiếu chi
+ Chứng từ gốc: phiếu đề nghị xuất vật tư, bảng lương, phiếu thu bên bán

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ cái TK 2413, 1331, 152, 334, 338, 111

Xem thêm:  Tổng hợp các dạng bài tập kế toán tổng hợp theo thông tư 200 hiện nay

2. Nhận được một lô vật liệu do công ty Minh Đức chuyển đến, tỉ lệ hàng ghi trên hóa đơn là 10.000 kg, giá mua chưa thuế 16.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán.
Khi kiểm hàng nhập kho phát hiện thiếu 100 kg, số hàng thiếu chưa rõ nguyên dodoanh nghiệp cho nhập kho theo số thực nhận. ngân sách bốc dỡ là 2.000.000 đ (theo số thực nhập), đang chi bằng tiền mặt.
Nếu doanh nghiệp thanh toán trong vòng 10 ngày đầu sẽ được hưởng hoa hồng 1% trên giá mua chưa thuế.

 • Định khoản:

– Nhập kho số hàng thực nhận:

Nợ TK 152: 9.900 x 16.000 = 158.400.000
Nợ TK 1331: 15.840.000
Có TK 331 Minh Đức: 174.240.000

– ngân sách bốc dỡ:

Nợ TK 152: 2.000.000
Có TK 111: 2.000.000

 • Bộ chứng từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng

Định khoản 2

+ Chứng từ kế toán: phiếu chi
+ Chứng từ gốc: hóa đơn sale, phiếu thu bên bán

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ cái TK 152, 1331, 331, 111
+ Sổ chi tiết 331

3. Số hàng thiếu ở nghiệp vụ 2, do bên bán xuất nhầm, doanh nghiệp chấp nhận mua tiếp số hàng này và bên bán đang xuất đủ số hàng thiếu nói trên và doanh nghiệp vừa mới nhập kho.

 • Định khoản:

Nợ TK 152: 100 x 16.000 = 1.600.000
Nợ TK 1331: 160.000
Có TK 331 Minh Đức: 1.760.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: hóa đơn, biên bản giao hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 152, 1331, 331
+ Sổ chi tiết 331

4. Nhận được hóa đơn đề nghị thanh toán một số lô vật liệu của công ty Minh Hải (mua theo công thức nhận hàng trực tiếp), tỉ lệ 10.000 kg, đơn giá chưa thuế 7.000 đ/kg, thuế GTGT 10%. công ty đã chi tiền gửi bank thanh toán nhưng cuối tháng số hàng này luôn luôn chưa về đến tổ chức.

Xem thêm:  Tổng hợp các dạng bài tập nguyên lý kế toán có lời giải mới nhất 2020

 • Định khoản:

-Ngày trả tiền:

Nợ TK 331 Minh Hải: 10.000 x 7.000 x 1.1 = 77.000.000
Có TK 112: 77.000.000

-Cuối tháng:

Nợ TK 151: 70.000.000
Nợ TK 1331: 7.000.000
Có TK 331 Minh Hải: 77.000.000

 • Bộ chứng từ:

Định khoản 1
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: giấy báo nợ , sổ phụ ngân hàng
Định khoản 2
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc:

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 151, 1331, 331
+ Sổ chi tiết 331

5. Nhận biên bản bàn giao công việc sửa chữa to thiết bị sấy hoàn thiện. Kết chuyển ngân sách sửa chữa lớn và xử lý chênh lệch giữa số trích trước và số thực tế phát sinh.

ngân sách sửa chữa trích trước: 50.000.000
ngân sách sửa chữa thực tế: 41.200.000

 • Định khoản:

Nợ TK 352: 50.000.000
Có TK 2413: 41.200.000
Có TK 627: 8.800.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: biên bản hoàn thiện công việc

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 352, 2413, 627

6. Xóa sổ khoản nợ phải thu của doanh nghiệp A biết rằng khoản nợ này vừa mới lập dự phòng.

 • Định khoản:

Nợ TK 2293: 30.000.000
Nợ TK 642: 50.000.000
Có TK 131A: 80.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: bảng lập dự phòng nợ phải thu

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 2293, 642, 131
+ Sổ chi tiết TK 131

7. Cuối tháng kế toán xác định mức dự phòng nợ phải thu khó đòi năm N+1 là 15.000.000 đ, kế toán đã xử lý việc trích lập theo đúng quy định hiện hành.

 • Định khoản:

Nợ TK 642: 15.000.000
Có TK 2293: 15.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: bảng lập dư phòng nợ phải thu

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 2293, 642

Bài 2

doanh nghiệp Thương mại Hải đăng, kế toán hàng tồn kho theo mẹo thống kê tiếp tục, tính thuế GTGT theo công thức khấu trừ, thuế suất cho cả mua và sale hóa là 10%. Kế toán không theo dõi riêng ngân sách mua hàng. Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1. Nhập kho lô hàng A, tiền chưa trả người bán công ty P, giá mua chưa thuế 150.000.000. chi phí vận tải món hàng mua vào trả bằng tiền mặt 220.000 đ, trong đó thuế GTGT 20.000.
2. Xuất kho hàng gửi đi bán cho công ty M, giá xuất kho 90.000, giá thành chưa thuế 100.000, doanh nghiệp M chưa nhận được hàng.
3. Chuyển khoản thanh toán tiền mua máy photocopy cho doanh nghiệp N 55.000.000, trong đó thuế GTGT 5.000.000. Máy được giao ngay trong ngày cho phòng kế toán sử dụng. Thời gian trích khấu hao 2 năm.
4. Thanh lý 1 TSCĐ hữu ảnh dùng ở bộ phận thống trị công ty, nguyên giá 65.000.000 đ, đã khấu hao 59.500.000, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 1.500.000
5. Mua lô hàng B từ người bán k với giá mua chưa thuế 48.000.000, bán thẳng cho công ty H, giá thành chưa thuế 57.000.000, H đang nhận được hàng, tiền mua và bán hàng chưa thanh toán. chi phí vận tải chi bằng tiền tạm ứng 200.000.
6. Nhận được hồi báo của doanh nghiệp G trả lại một số hàng đã mua ở tháng trước, hàng đã nhập kho với giá là 20.000.000, đã chi tiền send bank trả lại theo giá bán chưa thuế là 23.000.000
7. Xuất tool ra sử dụng ở bộ phận sale, giá xuất kho 6.000.000, phân bổ trong 10 tháng kể từ tháng này.
8. Nhận giấy báo Có của bank về số vốn KH doanh nghiệp H (nghiệp vụ 5), sau khi trừ hoa hồng thanh toán 1% trên giá thành chưa thuế.
9. công ty M thông báo nhận đủ hàng và đồng ý thanh toán (nghiệp vụ 2)

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ trên
 • cho biết bộ chứng từ của từng nghiệp vụ và các sổ sách kế toán liên quan

Bài giải:

1. Nhập kho lô hàng A, tiền chưa trả người bán công ty P, giá mua chưa thuế 150.000.000. chi phí vận tải món hàng mua vào trả bằng tiền mặt 220.000 đ, trong đó thuế GTGT 20.000.

 • Định khoản:

Nợ TK 156A: 150.000.000
Nợ TK 1331: 15.000.000
Có TK 331P : 165.000.000

Nợ TK 156A: 200.000
Nợ TK 1331: 20.000
Có TK 111: 220.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho, phiếu chi
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu thu bên bán

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ cái TK 156, 1331, 331, 111
+ Sổ chi tiết vật tư món hàng
+ Sổ chi tiết 331

2. Xuất kho hàng send đi bán cho doanh nghiệp M, giá xuất kho 90.000, giá bán chưa thuế 100.000, công ty M chưa nhận được hàng.

 • Định khoản:

Nợ TK 157: 90.000.000
Có TK 1561: 90.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, biên bản giao hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 156, 157
+ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

3. Chuyển khoản thanh toán tiền mua máy photocopy cho doanh nghiệp N 55.000.000, trong đó thuế GTGT 5.000.000. Máy được giao ngay trong ngày cho phòng kế toán sử dụng. Thời gian trích khấu hao 2 năm.

 • Định khoản:

Nợ TK 211: 50.000.000
Nợ TK 133: 5.000.000
Có TK 112: 55.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, giấy báo nợ, sổ phụ bank

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 211, 133, 112

4. Thanh lý 1 TSCĐ hữu ảnh dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 65.000.000 đ, đang khấu hao 59.500.000, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 1.500.000

 • Định khoản:

Nợ TK 811: 5.500.000
Nợ TK 214: 59.500.000
Có TK 211: 65.000.000

Nợ TK 111: 1.500.000
Có TK 711: 1.500.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu thu
+ Chứng từ gốc: biên bản thanh lý

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ quỹ tiền mặt
+ Sổ cái TK 811, 214, 211, 111, 711

5. Mua lô hàng B từ người bán k với giá mua chưa thuế 48.000.000, bán thẳng cho doanh nghiệp H, giá thành chưa thuế 57.000.000, H đã nhận được hàng, tiền mua và bán hàng chưa thanh toán. chi phí vận chuyển chi bằng tiền tạm ứng 200.000.

 • Định khoản:

Nợ TK 632: 48.000.000
Nợ TK 133: 4.800.000
Có TK 331K: 52.800.000

Nợ TK 131H: 62.700.000
Có TK 511: 57.000.000
Có TK 3331: 5.700.000

Nợ TK 641: 200.000
Có TK 141: 200.000

 • Bộ chứng từ:

Định khoản 1
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận món hàng, phiếu xuất kho bên bán

Định khoản 2
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận món hàng

Định khoản 3
+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: hóa đơn

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 632, 133, 331, 131, 511, 3331, 641, 141
+ Sổ chi tiết 131, 331

6. Nhận được hồi báo của công ty G trả lại một số hàng đang mua ở tháng trước, hàng đã nhập kho với giá là 20.000.000, đã chi tiền send bank trả lại theo giá bán chưa thuế là 23.000.000

Xem thêm:  Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Quyết định 15 hiện nay

 • Định khoản:

Nợ TK 5213: 23.000.000
Nợ TK 3331: 2.300.000
Có TK 112: 25.300.000

Nợ TK 156: 20.000.000
Có TK 632: 20.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: biên bản trả hàng, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 5213, 3331, 112, 156, 632

7. Xuất công cụ ra sử dụng ở bộ phận sale, giá xuất kho 6.000.000, phân bổ trong 10 tháng kể từ tháng này.

 • Định khoản:

Nợ TK 242: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000

Cuối tháng:

Nợ TK 641: 600.000
Có TK 242: 600.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho, phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc: phiếu đề xuất xuất CCDC, bảng phân bổ chi phí trả trước

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 242, 153, 641

8. Nhận giấy báo Có của ngân hàng về số tiền KH doanh nghiệp H