Download mẫu 08/MST theo TT 156/2013/TT-BTC

manhtoan 10/12/2013 Comments Off on Download mẫu 08/MST theo TT 156/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 về luật quản lý thuế có quy định, tất cả những doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày theo mẫu 08-MST kèm theo thông tư.

Mời các bạn tham khảo thông tư 156/2013/TT-BTC theo đường dẫn: Thông tư 156/2013/TT-BTC

PEAKI xin chia sẻ với các bạn kế toán mẫu 08-MST kèm theo thông tư 156/2013:

Hướng dẫn:

            – Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            – Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            – Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Để download mẫu 08/MST bản word, các bạn click theo đường dẫn dưới đây: To khai 08-MST Bo sung thong tin tai khoan NNT